Công ty TNHH Thương Nhân cam kết với bà con bao tiêu đầu ra cho ốc thương phẩm không giới hạn sản lượng.